home firma szalunki do wykopów szalunki stropowe szalunki ścienne transport HDS Aktualności kontakt


Podstawowe parametry szalunków do wykopów

Podstawowe parametry szalunków do wykopów

Szalunki do wykopów służą do zabezpieczania wykopów ziemnych przed osuwaniem się gruntu. Elementy te są niezbędne do prowadzenia tego typu prac w każdym rodzaju gruntu, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo pracy robotnikom. Ponadto dzięki ich zastosowaniu możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności, ponieważ nie ma potrzeby rozkopywania części gruntu, który mogłyby ulec oberwaniu po obu stronach wykopu. Zatem czym charakteryzują się tego typu szalunki?

Szalunki do wykopów typu BOX

Szalunki do wykopów typu BOX składają się z dwóch płyt warstwowych podtrzymujących grunt oraz czterech rozpór, które utrzymują płyty na właściwym miejscu. Można je stosować w wykopach o głębokości wynoszącej do 4 m, a każdy segment łączyć w zestawy, tworząc w ten sposób kompleksowy system zabezpieczający, który znacząco usprawnia pracę. Montaż tego typu konstrukcji odbywa się przy pomocy łyżki koparki, więc nie istnieje ryzyko ich uszkodzenia. Kolejną zaletą jest w tym przypadku kroczący system pracy – regulacja rozstawu odbywa się przez wbudowane w rozpory śruby rzymskie. Rozstaw zwykle mieści się w przedziale od 60 cm do 400 cm. Natomiast grubość płyt wynosi kolejno – 6 cm w szalunkach lekkich, 8 cm w średnich i 10 cm w ciężkich. Natomiast waga jednego segmentu w zależności od typu, wynosi średnio od 700 kg do 2000 kg.

Słupowe szalunki do wykopów

Słupowe szalunki do wykopów składają się ze słupów, płyt podstawowych i uzupełniających oraz regulowanych rozpór podtrzymujących leżące naprzeciw siebie płyty zabezpieczające grunt przed osunięciem. Zadaniem wspomnianych słupów jest natomiast przenoszenie siły parcia gruntu z płyt na rozpory. Systemy te oparte są na połączeniu podwójnych słupów z prowadnicami oraz rozporami. Natomiast prowadnice są łączone z płytami etapowo za pomocą tzw. płetw. Szalunki słupowe stosowane są w wykopach o głębokości przekraczającej 4 m, na której parcie gruntu jest znacznie większe niż na płytszych poziomach. Maksymalne parcie gruntu wynosi w tym przypadku do 50 kN/m². Podobnie jak poprzedni typ szalunków, tego typu konstrukcje również można łączyć w rozbudowane zestawy, co oczywiście skutecznie przyspiesza przebieg prac. Sprzedaż szalunków do wykopów obejmuje szeroką ofertę różnych typów szalunków, dzięki czemu można je precyzyjnie dobrać do rodzaju realizowanej inwestycji. Dużą zaletę stanowi w tym przypadku fakt, iż zarówno szalunki słupowe, jak i moduły typu BOX można łatwo łączyć w zestawy i tym samym przyspieszać pracę, oczywiście z zachowaniem wymaganych przepisów BHP.