home firma szalunki do wykopów szalunki stropowe szalunki ścienne transport HDS Aktualności kontakt


Transport materiałów budowlanych – o czym warto pamiętać?

Transport materiałów budowlanych – o czym warto pamiętać?

2019 był rokiem szczególnym, jeśli chodzi o branżę budowlaną w Polsce. Liczba nowo rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych sięgnęła bowiem blisko 240 tysięcy. Nie pozostało to bez wpływu na sektor transportu materiałów budowlanych, który to osiągnął również znaczny wzrost obrotów w stosunku do lat poprzednich. Zważywszy na ten fakt, nie powinien zatem dziwić wzrost zainteresowania inwestorów prywatnych czy deweloperów właśnie tą gałęzią przemysłu. Na czym zatem polega transport materiałów budowlanych oraz o czym należy pamiętać podczas jego realizacji?

Transport materiałów budowlanych – podstawowe zagadnienia

Transport materiałów budowlanych zasadniczo można podzielić na wewnętrzny oraz zewnętrzny. Ten pierwszy obejmuje przewóz materiałów, czy też konstrukcji w obrębie samej budowy bez konieczności poruszania się po drogach publicznych. Z kolei transport zewnętrzny to przewóz materiałów oraz maszyn budowlanych z wykorzystaniem ogólnodostępnej infrastruktury drogowej. Z oczywistych względów, w kręgu zainteresowań firm przewozowych znajduje się szczególnie ten drugi rodzaju usług.

Zewnętrzny transport materiałów różni się w zależności od wykorzystywanego rodzaju pojazdów. Tak więc firmy przewozowe mogą realizować swoje usługi głównie z wykorzystaniem ciągników siodłowych z naczepami (transport dużych konstrukcji oraz półfabrykatów) oraz samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7 ton i wyposażonych lub nie w dźwigi HDS (transport materiałów sypkich i mniejszych elementów konstrukcyjnych).

Transport materiałów budowlanych – trudności

Największą trudność w transporcie materiałów budowlanych nastręcza przewóz towarów sypkich (piasku, ziemi, czy też żwiru) oraz ponadgabarytowych półfabrykatów i konstrukcji. W tym pierwszym przypadku największy problem stanowi odpowiednie zabezpieczenie. Stąd też powszechnie wiele materiałów sypkich pakuje się w worki, skrzynie lub kontenery (przy ich załadunku pomocne mogą być dźwigi HDS). Tego typu transport może się także odbywać z wykorzystaniem naczep metalowych, zamykanych od góry za pomocą specjalnych płacht materiałowych. Jeśli chodzi o transport konstrukcji ponadgabarytowych, to wymagana on zazwyczaj użycia przystosowanych do tego naczep i zabezpieczenia drogi przewozu.

Słowem zakończenia, ciężko sobie wyobrazić współczesną branżę budowlaną bez firm transportowych. Postępujący proces globalizacji i decentralizacji produkcji wymusza bowiem na inwestorach konieczność organizacji zakupu materiałów budowlanych z różnych części kraju, a nawet świata.