home firma szalunki do wykopów szalunki stropowe szalunki ścienne transport HDS Aktualności kontakt


Wypożyczanie szalunków stropowych

Wypożyczanie sprzętu budowlanego a ograniczanie kosztów

W jednym z wcześniejszych tekstów zastanawialiśmy się nad korzyściami wynikającymi z wynajmu systemów szalunkowych. Jako, że temat jest bardzo obszerny, pomyśleliśmy że warto do niego powrócić i pokazać kolejne zalety korzystania z usług wypożyczalni. Tym razem skupimy się na możliwości ograniczenia koszów prowadzenia działalności.

Składowanie elementów systemów szalunkowych

Specyfika procesu budowlanego praktycznie wyklucza możliwość nieustannego wykorzystywania nawet najbardziej uniwersalnych systemów szalunkowych. Dlatego też nie da się uniknąć okresów, w których sprzęt budowlany będzie musiał być przechowywany w magazynach. A to oznacza dodatkowe koszty, związane nie tylko z zapewnieniem powierzchni, ale również odpowiednich warunków, chroniących sprzęt przed wpływem warunków atmosferycznych. Korzystanie z oferty wypożyczalni pozwala na całkowitą eliminację tych kosztów, które mogą mieć duży wpływ na rentowność prowadzonej działalności.

Gwarancja niezawodności

Szalunki stropowe i do wykopów, oferowane przez wypożyczalnie podlegają okresowym przeglądom technicznym i pracom konserwacyjnym. Doświadczeni pracownicy regularnie monitorują stopień zużycia wszystkich elementów systemów szalunkowych. Dzięki temu zdecydowanie zmniejsza się ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych awarii, które mogą mieć negatywny wpływ na harmonogram prac budowlanych oraz bezpieczeństwo pracowników. Ograniczenie ryzyka awarii ma zatem pozytywny wpływ na poziom kosztów związanych z realizacją inwestycji.