Masz pytania? Zadzwoń do nas!

+48 602 720 900
Masz pytania? Zadzwoń do nas! +48 602 720 900

Bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli dlaczego należy stosować szalunki do wykopów?

Bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli dlaczego należy stosować szalunki do wykopów?

Nawet niewielkie inwestycje budowlane wymagają przestrzegania norm BHP. W przypadku szalunków do wykopów sprawa staje się wręcz obowiązkowa dla zachowania ciągłości pracy zgodnie z obowiązującym prawem. W jaki sposób wynajem szalunków do wykopów odbija się na bezpieczeństwie?

Dlaczego należy stosować szalunki do wykopów?

Głównie przez uwarunkowania terenu. Prace budowlane realizuje się na terenach podmokłych, niestabilnych, sąsiadujących z silnie uczęszczanymi drogami, a to wiąże się z dodatkowymi wibracjami i możliwością przesunięcia dużych mas ziemi na robotników. Szalunki do wykopów tworzą stabilną strefę do realizacji robót. Przed poważniejszymi inwestycjami budowlanymi przeprowadza się badania gruntu oraz przedstawia pełną dokumentację geologiczno-inżynierską. Dzięki temu dochodzi do lepszego dopasowania systemu zabezpieczeń. Prace ziemne zaliczają się do tych szczególnie niebezpiecznych i poza wynajmem szalunków do wykopów inwestor musi zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów do nadzoru. Umocnienie wykopów to nie wszystko. Od inwestora oczekuje się odpowiednich oznaczeń. To ważne, ponieważ na niektóre budowy wchodzą osoby postronne, a niezabezpieczony wykop, aż prosi się o tragiczne konsekwencje.

Z pomocą przychodzi wypożyczalnia

Wypożyczalnie szalunków dostarczają systemy dostosowane do aktualnych norm BHP, a także do potrzeb danej inwestycji budowlanej. Po zakończonych pracach wystarczy poprosić o demontaż. Inwestor nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów.

Do czego może doprowadzić niewłaściwe zastosowanie szalunków?

  • do przesunięcia ziemi na pracowników,
  • do znaczącego wydłużenia inwestycji, co pociąga za sobą niepotrzebne koszty,
  • do złamania przepisów BHP i zasad projektowych,
  • do katastrofy budowlanej przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
  • do utrudnienia codziennej pracy.

Na zakończenie

Prawo mówi wyraźnie, że pracownicy budowlani nie mogą przebywać w niezabezpieczonych częściach wykopu. Wymogi BHP, ale też zwykła motywacja do szybkiego zakończenia prac budowlanych wymusza zastosowanie jakościowych szalunków.


Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas! Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie.